Reepack ReeClose 100

Automatyczne i wysokowydajne pakowaczki do tacek firmy Reepack przeznaczone są do pakowania na tackach produktów spożywczych bez modyfikacji atmosfery, z modyfikacją atmosfery MAP. Postawione na taśmie transportowej tacki zostają automatycznie doprowadzone do narzędzia zgrzewająco-tnącego, gdzie następuje wymiana atmosfery oraz zamknięcie tacki wypełnionej produktem. Następnie następuje docięciem górnej folii do kształtu tacki z możliwym efektem INSIDE CUT lub CUT OFF .

 

Szczegółowe informacje dotyczące Reepack ReeClose 100 dostępne są w ulotce: Reepack ReeClose 100